Ανακαλύψτε την ιστορία και τη ζωή της Πόλεως των Αθηνών,

στο Μουσείο της

Συμβαίνει στο Μουσείο

Συμβαίνει στο Μουσείο

Ένα Μουσείο, Δύο Σημεία

 

 

Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών
Ι. Παπαρρηγούλου 5-7, 105 61 Αθήνα

Βίλα Ευταξία
Ελευσίνα

Ένα Μουσείο, Δύο Σημεία

 

 

Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών
Ι. Παπαρρηγούλου 5-7, 105 61 Αθήνα

Βίλα Ευταξία
Ελευσίνα

Ταξίδια των κινεζικών κινουμένων
σχεδίων στην Ελλάδα

Διάσημα έργα σύγχρονων αλλά και κλασικών
κινεζικών κινουμένων σχεδίων θα παρουσιαστούν
στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών,
απο την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου
έως και τη Τρίτη 12 Νοεμβρίου
.

 

Ηµερολόγιο

Ενηµερωθείτε για τις εκθέσεις
τις εκδηλώσεις και τις εκπαιδευτικές δράσεις
του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών

Εκπαιδευτικά
Προγράµµατα

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα τούµπα
έχουν στόχο την εξοικείωση των µαθητών
µε τη σύγχρονη κα νεότερη ιστορία της Αθήνας
αλλά και των κατοίκων της,
µέσω δηµιουργικών δράσεων και απευθύνονται
τόσο σε παιδιά πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
όσο και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 

Έλα στην Οµάδα µας

Μπες στην οµάδα εθελοντών του Μουσείου
και απόκτησε πολύτιµη προϋπηρεσία
και εργασιακές δεξιότητες, σε ένα χώρο
πολιτισµού και δηµιουργικότητας.

 

Ταξίδια των κινεζικών κινουμένων
σχεδίων στην Ελλάδα

Διάσημα έργα σύγχρονων αλλά και κλασικών
κινεζικών κινουμένων σχεδίων θα παρουσιαστούν
στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών,
απο την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου
έως και τη Τρίτη Νοεμβρίου
.

 

Ηµερολόγιο

Ενηµερωθείτε για τις εκθέσεις
τις εκδηλώσεις και τις εκπαιδευτικές δράσεις
του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών

Εκπαιδευτικά
Προγράµµατα

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα τούµπα
έχουν στόχο την εξοικείωση των µαθητών
µε τη σύγχρονη κα νεότερη ιστορία της Αθήνας
αλλά και των κατοίκων της,
µέσω δηµιουργικών δράσεων και απευθύνονται
τόσο σε παιδιά πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
όσο και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 

Έλα στην Οµάδα µας

Μπες στην οµάδα εθελοντών του Μουσείου
και απόκτησε πολύτιµη προϋπηρεσία
και εργασιακές δεξιότητες, σε ένα χώρο
πολιτισµού και δηµιουργικότητας.