Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους επισκέπτες, τους εθελοντές του και τους εργαζομένους του, και λαμβάνοντας υπόψη τα ευρύτερα μέτρα αντιμετωπίσεως του κορωνοϊού καθώς και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου  Πολιτισμού και  Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας, αναστέλλει τη λειτουργία του μέχρι και τις 21/4/2020

Στο διάστημα αυτό θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται τα αυξημένα μέτρα υγιεινής σε όλους του χώρους του Μουσείου αλλά και θα υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό φυλάξεως και λειτουργίας των γραφείων του. Η ασφάλεια όλων είναι προτεραιότητα.

Tο Μουσείο λειτουργεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.