Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους επισκέπτες, τους εθελοντές του και τους εργαζομένους του, και λαμβάνοντας υπόψη τα ευρύτερα μέτρα αντιμετωπίσεως του κορωνοϊού καθώς και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου  Πολιτισμού και  Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας. 

Στο διάστημα αυτό θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται τα αυξημένα μέτρα υγιεινής σε όλους του χώρους του Μουσείου αλλά και θα υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό φυλάξεως και λειτουργίας των γραφείων του. Η ασφάλεια όλων είναι προτεραιότητα.

Tο Μουσείο λειτουργεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.