Το Διοικητικόν Συμβούλιον του «Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου – Ευταξία», συνελθόν εκτάκτως, επί τω θλιβερώ αγγέλματι του θανάτου του

 

Στράτη Ε. Στρατήγη

 

εξέχοντος Έλληνος, Αθηναίου, Δικηγόρου, Πολιτικού, Φίλου και π. Μέλους του,

 

απεφάσισεν ὁμοφώνως:

 

·       Να παρασταθεί κατά την εξόδιον ακολουθίαν Του

·       Να κατατεθεί στέφανος επί της σορού Του.

·       Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του προς τους συγγενείς Tου.

·       Να διοργανώσει προσεχώς ειδικήν εκδήλωσιν εις μνήμην Του.

·       Να δημοσιευθεί το παρόν.

 

Αθήναι, 17 Φεβρουαρίου 2023