Το «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία» συνιστά την παρακολούθηση του ψηφιακού συνεδρίου «Η Παιδαγωγική και Ψυχολογική Διάσταση της Τέχνης: Τα Μουσεία ως πυλώνες πολιτισμού και δεξιοτήτων ζωής».
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 5-8 Νοεμβρίου 2021
 
Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα μέσω του συνδέσμου (link): https://bit.ly/3BMKw8t
 
Η παρακολούθηση θα γίνει στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/89429480932…
 
Δείτε λεπτομέρειες καθώς και το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ: https://bit.ly/3mKuyYn