| Μύθοι και Θρύλοι του Κόσμου |

H Μαρία Σιδέρη, ζωγράφος και αγιογράφος, μέσα από τη νέα της έκθεση που παρουσιάζεται στο «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία», μας ταξιδεύει σε μύθους και θρύλους που δημιούργησαν την ταυτότητα των λαών από τους οποίους κατάγονται.

Τα σπουδαία επιτεύγματα αυτών των μορφών βρίσκονται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης κοινωνίας. Εκπροσωπούν άλλοτε την μάθηση, άλλοτε τις επιστήμες, τη φιλανθρωπία, αλλά και ιδανικά όπως η δόξα, η ανδρεία, η αυταπάρνηση. Είναι ηρωικοί εκπρόσωποι των λαών τους, μέσα από τους οποίους διασώθηκε η ιστορική τους μνήμη και κατ’ επέκταση διαφυλάσσεται και η ύπαρξη των μελλοντικών γενεών των ανηκόντων στο αυτό έθνος.

Ηρωποιημένες μορφές, που μνημονεύθηκαν μέσα από τους μύθους και τους θρύλους των λαών και αποτελούν εξέχοντα παραδείγματα της ιστορικής πορείας ενός έθνους και που με τα εξαίρετα κατορθώματά τους απετέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν σύγχρονα παραδείγματα υπερηφάνειας στους ομοεθνείς τους λαούς ώστε να παρακινούν τις μελλοντικές γενεές σε νέα κατορθώματα.

📌 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 10/5/2023- 12/6/2023

📣ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 17 Μαϊου 2023, στις 19:00