Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία

κ. Αντώνιος Γ. Βογιατζής μιλά

στον Αθήνα 9,84

Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Αντώνη Καραγιαννάκη