Συλλογές

Το Μουσείο διαθέτει Βιβλιοθήκη και φιλοξενεί στις Συλλογές του περίπου 40.000 αντικείμενα από την ελληνική αρχαιότητα ως τον 21ο αιώνα. Συγκεκριμένα, αυτά κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 

Συλλογή Αρχαίων Αντικειμένων
Συλλογή Βιβλίων και Μουσικών Κειμένων. Ψηφιοποιημένα σπάνια βιβλία μπορείτε να δείτε εδώ.
Συλλογή Βυζαντινών, Μεταβυζαντινών και Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Συλλογή Γλυπτών
Συλλογή Γραμματοσήμων
Συλλογή Εγγράφων, Χειρογράφων και Κειμηλίων
Συλλογή Κρυστάλλων, Πορσελανών και Κεραμικών
Συλλογή Μέσων Εγγραφής Ήχου
Συλλογή Μεταλλοτεχνίας
Συλλογή Μικροαντικειμένων, Ενθυμημάτων και Κειμηλίων
Συλλογή Μουσικών Οργάνων
Συλλογή Νομισμάτων
Συλλογή Ξυλοτεχνίας και Επίπλων
Συλλογή Πινάκων και Χαρακτικών Έργων
Συλλογή Σκευών Καθημερινής Χρήσης
Συλλογή Υφαντικής, Κεντητικής, Ενδυμάτων και Ταπητουργίας
Συλλογή Φωτογραφιών και Φωτογραφικό αρχείο