Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού και Προέδρου του Ιδρύματος του Παττιχείου Δημοτικού Μουσείου Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού

κ. Νίκου Νικολαΐδη

στη διάλεξη του επιστημονικού διευθυντή του Παττιχείου Δημοτικού Μουσείου Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού

με τίτλο “Η Μάχη της Λεμεσού του 1822”