Ο κ. Ανδρέας Χολέβας στην είσοδο του Μουσείου

 

 

Ο κ. Ανδρέας Χολέβας με την κ. Λίζα Πενθερουδάκη

 

 

Η κ. Λίζα Πενθερουδάκη με τον κ. Ανδρέα Χολέβα και τον κ. Αντώνιο Γ. Βογιατζή