Εκδηλώσεις

Ο Πρόεδρος του Μουσείου στο Μουσείο Καποδίστρια

Ο Πρόεδρος του Μουσείου στο Μουσείο Καποδίστρια

Ο Πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία, Αντώνιος Γ. Βογιατζής, ήταν στο Μουσείο Καποδίστρια στις 9 Σεπτεμβρίου 2023 και έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών, πάνω στο γραφείο του Ιωάννου Καποδίστρια.