29/9/21: Περιήλθε ως Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης το τ. “Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου” στο Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – ‘Ιδρυμα Βούρου-Ευταξία.