Όροι Χρήσης

Ο παρών ιστότοπος ανήκει στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία. Η χρήση/περιήγηση του επισκέπτη στον παρόντα ιστότοπο προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης:

1.Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικών εφαρμογών και γενικά όλων των αρχείων του παρόντος διαδικτυακού τόπου) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, ιδιαίτερους διασχηματισμούς, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου – Ευταξία και τρίτων, συνεργατών, εταιρειών, ενώσεων ή εκδόσεων, οργανισμών και φορέων.

Η αποθήκευση, η αντιγραφή, η τροποποίηση, η αναπαραγωγή και η δημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή οποιουδήποτε επιμέρους στοιχείου του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου απαγορεύονται χωρίς την προηγούμενη  έγγραφη συγκατάθεση του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών  – Ιδρύματος Βούρου – Ευταξία.

Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση που προβεί στην αποθήκευση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή και δημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή οποιουδήποτε επιμέρους στοιχείου του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου που αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων, συνεργατών, εταιρειών, ενώσεων ή εκδόσεων, οργανισμών και φορέων, ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.

  1. Λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Οι αγορές μέσω του παρόντος ιστότοπου διεκπεραιώνονται από τρίτο πάροχο, τραπεζικό ίδρυμα ή νομίμως αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος πάροχο υπηρεσιών πληρωμής. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με βάση τους όρους του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών. Η πιστωτική κάρτα που ο επισκέπτης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση αγορών μέσω του ιστότοπου, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία δεν ευθύνεται για τους όρους διεκπεραίωσης αυτών των συναλλαγών ή τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι ανωτέρω πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

  1. Λοιποί Όροι

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία δηλώνει ότι δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του παρόντος ιστότοπου θα παρέχεται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

To Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία  δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον Επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο Επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και εν γένει κακόβουλο λογισμικό.

Ο παρών ιστότοπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από τρίτους. Οι παραπομπές αυτές διατίθενται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που συνδέονται με τον παρόντα ιστότοπο μέσω των ανωτέρω παραπομπών.

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του παρόντος ιστότοπου, οι οποίοι δημοσιεύονται στην παρούσα σελίδα.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E-SHOP)

Ο παρών ιστότοπος λειτουργεί στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 που είναι σε ισχύ από την 25.05.2018 (GDPR), την εθνική νομοθεσία (ν. 4624/2019 και συναφείς διατάξεις) και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Ενημέρωση με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συμμορφούμενο με τις εκάστοτε εν ισχύ νομικές διατάξεις.  

Α. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Επισκεπτών

Οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου (εφεξής Επισκέπτες) , δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να επικοινωνήσουν με το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία ή/και να ζητήσουν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου – Ευταξία, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου) στις αντίστοιχες φόρμες επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 και την εθνική νομοθεσία (ν. 4624/2019 και συναφείς διατάξεις).

Β. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Πελατών του e-shop

Για την αγορά ειδών από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου – Ευταξία, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες των πρϊόντων και ή/και υπηρεσίων του e-shop (εφ εξής Πελάτες του E-shop) θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και αυτά που αφορούν στον τρόπο πληρωμής και στην αποστολή των προϊόντων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου, στοιχεία διευθύνσεως, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή στοιχεία λογαριασμού Paypal). Τα στοιχεία αυτά αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 και την εθνική νομοθεσία (ν. 4624/2019 και συναφείς διατάξεις).

Γ. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, χρήση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου – Ευταξία.

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία δε λαμβάνει αποφάσεις και δεν προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων.

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών, άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679).

 

Επισημαίνεται ότι για την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του παιδιού είναι σύννομη, αν το παιδί είναι τουλάχιστον 16 χρονών. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία των δεδομένων είναι σύννομη εάν και μόνο στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκατάθεση παιδιού σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679).  

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και την σχετική εν ισχύ εθνική νομοθεσία για την νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Δ. Σκοποί Επεξεργασίας των Δεδομένων – Ανάκληση Συγκατάθεσης – Αντιρρήσεις των Πελατών του e-shop στην παροχή και επεξεργασία των στοιχείων τους

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα  δεδομένα των Υποκειμένων, Επισκεπτών του ιστότοπου και Πελατών του e-shop με σκοπό την ανταπόκριση και την απευθείας επικοινωνία με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Μουσείου, όσο και στο πλαίσιο των συναλλαγών.  

Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων των Επισκεπτών είναι η παροχή συγκατάθεσης από μέρους  τους, καθώς επιλέγουν ελεύθερα να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους για τους ανωτέρω σκοπούς.

Οι Επισκέπτες έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή τους, εγγράφως, αποστέλλοντας σχετική δήλωση στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία δι΄επιστολής ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου – Ευταξία, δίχως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.

Η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων των Πελατών είναι η εκτέλεση της σύμβασης αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Πελατών του e-shop καθώς και αυτά που αφορούν στον τρόπο πληρωμής και αποστολής των προϊόντων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου, στοιχεία διευθύνσεως, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή στοιχεία λογαριασμού Paypal)  είναι απαραίτητα για την έναρξη, εκτέλεση και ολοκλήρωση της αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Τυχόν αντίρρηση ως προς την παροχή ή την επεξεργασία τους ενδέχεται να εμποδίσει την ολοκλήρωση της συναλλαγής και συνεπώς, την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Ε. Αποδέκτες των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών πραγματοποιείται από το αρμόδιο προσωπικό (υπάλληλοι) του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία, στο πλαίσιο  της ορθής εκτέλεσης των νομίμων συμβατικών τους υποχρεώσεων .

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία, δεν διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων της εκ του νόμου υποχρέωσης συμμόρφωσής του προς τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών .

ΣΤ. Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία διατηρεί τα δεδομένα των Επισκεπτών που επικοινωνούν απευθείας μαζί του ή / και δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις δραστηριότητες του Μουσείου μέχρι την από μέρους τους αντίθετη δήλωση, η οποία αποστέλλεται εγγράφως, δι΄επιστολής ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου – Ευταξία.  

Περαιτέρω, το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία διατηρεί τα δεδομένα των Πελατών του e-shop για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών κατά την ισχύουσα εθνική  νομοθεσία και για  τον απαραίτητο χρόνο θεμελίωσης, άσκησης και υποστήριξης νομικών αξιώσεων.

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία επιφυλάσσεται ως προς τη διακράτηση των δεδομένων τόσο των Επισκεπτών όσο και Πελατών του e-shop στο πλαίσιο τήρησης νομικής υποχρέωσης με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις, εκπλήρωσης καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή/ και για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Ζ. Δικαιώματα Υποκειμένων δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση, οι Επισκέπτες του παρόντος ιστότοπου και Πελάτες του e-shop που παρείχαν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία, διατηρούν τα παρακάτω δικαιώματα:

  1. Ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οποτεδήποτε (όπως αναφέρεται παραπάνω, υπό Δ).
  2. Πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και σε πληροφορίες σχετικά με αυτά (άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679). Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία, κατόπιν σχετικού αιτήματος παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα υποκείμενα των δεδομένων. Για επιπλέον αντίγραφα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου κόστους.
  3. Διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679).
  4. Διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («δικαίωμα στη λήθη», άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679). Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία επιφυλάσσεται ως προς τη διακράτηση των δεδομένων για την τήρηση νομικής υποχρέωσης με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις, εκπλήρωσης καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή/ και για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  5. Περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειψε ο σκοπός της επεξεργασίας (άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679). Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία επιφυλάσσεται ως προς τη διακράτηση των δεδομένων για την τήρηση νομικής υποχρέωσης με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις, εκπλήρωσης καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή/ και για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  6. Φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή α) λήψης αυτών σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και β) διαβίβασής τους σε άλλον Yπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον Yπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679). Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία επιφυλάσσεται ως προς τη διακράτηση των δεδομένων για την τήρηση νομικής υποχρέωσης με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις ή/και εκπλήρωσης καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον.

Η. Τρόπος άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων

Οποιοδήποτε αίτημα αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αποστέλλεται εγγράφως προς το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία δι΄επιστολής ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του.

Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία διατηρεί το δικαίωμα, έπειτα από μελέτη του σχετικού αιτήματος, να προβαίνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν την παροχή προσωπικών δεδομένων προς το φυσικό πρόσωπο που υπέβαλε το σχετικό αίτημα, ενδέχεται να ζητηθεί απόδειξη της ταυτότητάς του μέσω των σχετικών νόμιμων εγγράφων και επαρκείς πληροφορίες για τις τυχόν συναλλαγές του με το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία, προκειμένου να εντοπιστούν τα προσωπικά του δεδομένα.

Θ. Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα Υποκείμενα των δεδομένων, εφόσον θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται κατά παράβαση των εκάστοτε εν ισχύ νομικών διαάταξεων, μπορούν να υποβάλουν σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στην ιστοσελίδα www. dpa.gr)

 

Ι. Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία

Έδρα: Παρνασσού 2, Αθήνα, Τ.Κ.10561

Τηλέφωνο: 210-3231397

Τηλεομοιοτυπία: 210-3220765

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@athenscitymuseum.gr

 

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 2106475600

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr